ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

[Κωδ: 2332] [PN: ΠΕΡΟΣΤΑΤΗΣ]

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

ΠΡΕΟΣΟΣΤΑΤΗΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ

 

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: