Υπηρεσίες

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1993 από τον Ελευθέριο Κολοβό. Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της η επιχείρηση ασχολήθηκε με τον κλάδο της εργολαβίας τεχνικών έργων, κατασκευής και εμπορίας γεωργικών & συναφών μηχανημάτων, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών σε όλοι την ελληνική επικράτεια και υπεύθυνο σέρβις Με την πάροδο του χρόνου εδραιώθηκε στο νομό Σάμου και κατόπιν και στην υπόλοιπη Ελλάδα αποτελώντας ένα σημαντικό συνεργάτη για τους επαγγελματίες και τους γεωργούς της περιοχής.

Το 2000 η επιχείρηση κατασκεύασε το πρώτο ελαιοραβδιστικό μηχάνημα με βάρος μόνο 2 κιλά, πιστοποιητικό CE και παγκόσμια κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας για το πρωτοποριακό ελαιοραβδιστικό.

Σήμερα η επιχείρηση δραστηριοποιείται με πωλήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εισάγει από το εξωτερικό (Ιταλία - Γαλλία - Ισπανία - Γερμανία – Ιαπωνία - Κίνα) γεωργικά μηχανήματα και εξαρτήματα, τέτοια που δεν κατασκευάζονται στην χώρα μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσοντας συνεχώς την δική της τεχνογνωσία κατασκευάζει πρωτοποριακά ελαιοραβδιστικά μηχανήματα, προμηθεύοντας με αυτά την ελληνική, κυπριακή, την ευρωπαϊκή και τουρκική αγορά.