ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ FT800

[Κωδ: 2323] [PN: ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ]

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ   FT800 

 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ FT800
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: