ΤΑΠΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ FT800 & FT16

[Κωδ: 2319] [PN: ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ]

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

ΤΑΠΑ  ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ   FT800  KAI  FT16

 

ΤΑΠΑ  ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ  FT800 & FT16
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: