ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 80L

[Κωδ: 2307] [PN: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 80L]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 
ΔΟΧΕΙΟ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80L
ΑΝΤΛΙΑ CPM 158 (1HP)
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 80L
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: