ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 50L

[Κωδ: 2306] [PN: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 50L]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 ΔΟΧΕΙΟ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 50L
ΑΝΤΛΙΑ JET 100 (1HP)
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 50L
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: