ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(2.5)

[Κωδ: 2293] [PN: ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(2.5)]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 


ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ                                      

2.5 BAR                                                

( ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ )                          

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(2.5)
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: