ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(1.5)

[Κωδ: 2292] [PN: ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(1.5)]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 


ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ                                 

1.5 BAR                                                       

( ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ )                        

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS-2.1(1.5)
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: