ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ JWQ7-15-1.1

[Κωδ: 2211] [PN: ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ JWQ7-15-1.1]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 
ΜΟΝΤΕΛΟ JWQ7-15-1.1      
ΙΣΧΥΣ  KW 1.1      
ΙΣΧΥΣ  ΗΡ 2      
ΦΑΣΗ 1      
ΠΑΡΟΧΗ Μ3/Η 0        5      10       15      20      25       30   
ΠΑΡΟΧΗ L/MIN 0       83    167      250    333    417     500
ΠΑΡΟΧΗ  m 17     15      14      12      10       7         6   
ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ JWQ7-15-1.1
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: