ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ JWQ10-10-0.75

[Κωδ: 2210] [PN: ΑΝΤΛΙΑ JWQ10-10-0.75]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 
ΜΟΝΤΕΛΟ JWQ10-10-0.75        
ΙΣΧΥΣ  KW 0.8        
ΙΣΧΥΣ  ΗΡ 1        
ΦΑΣΗ 1        
ΠΑΡΟΧΗ Μ3/Η 0     2      4        6        8      10      12       14      16      18
ΠΑΡΟΧΗ L/MIN 0    33    67    100     133    167     200     233    267     300   
ΠΑΡΟΧΗ  m 17  16    14     14     12.2   11.2      10      8.2     6.5     4.8
ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ JWQ10-10-0.75
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: