ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100L (WITH SUBMERGED EJECTOR)

[Κωδ: 2167] [PN: ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100L]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 ΜΟΝΤΕΛΟ JET-100L
ΦΑΣΗ 1
HP 1
ΑΠΟΔΟΣΗ (LT/MIN) 70
MANOMETPIKO (m) 60
ΣΤΟΜΙΟ (INCH) 1 1/2" X 1.25"
ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100L (WITH SUBMERGED EJECTOR)
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: