ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100 (WITH SUBMERGED EJECTOR)

[Κωδ: 2166] [PN: ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 ΜΟΝΤΕΛΟ JET-100
ΦΑΣΗ 1
HP 1
ΑΠΟΔΟΣΗ (LT/MIN) 54
MANOMETPIKO (m) 52
ΣΤΟΜΙΟ (INCH) 1"
ΑΝΤΛIA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET-100 (WITH SUBMERGED EJECTOR)
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: