ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

[Κωδ: 2124] [PN: ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ]


ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

Νο1 20-46 cc/min
No2 49-90 cc/min
No3 80-145 cc/min
No5 130-250 cc/min

 

ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: