ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

[Κωδ: 2090] [PN: ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ]

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑΦΙΛΤΡΟ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Διαθέσιμο
Κατηγορίες προϊόντος: